Blog

RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE 2019

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara të Shoqërise Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i tretë 2019

Shkarkoni Dokumentin