Blog

Misioni Ynë

1. Puna me profesionalizëm për të ofruar zgjidhjen më të mirë për investitorët

2. Këshillim i vazhdueshëm për edukimin e tregut

3. Investitorë të kënaqur dhe që besojnë tek ne

NGA T’IA NISËSH

PLANI I INVESTIMIT PERIODIK

 

KURSE PERIODIKISHT DHE ME PËRFITIME! DUKE FILLUAR NGA 2000 LEKË/MUAJ!

Përse të zgjidhni Credins Invest

1. Mbi 10 vite eksperiencë në manaxhimin e aseteve

2. Mbi 18 000 investitorë të kënaqur

3. Këshillim Financiar dhe transparencë

Më shumë

Përse të zgjidhni Credins Invest

1. Mbi 10 vite eksperiencë në manaxhimin e aseteve

2. Mbi 18 000 investitorë të kënaqur

3. Këshillim Financiar dhe transparencë

Më shumë
PUBLIKIMET E FUNDIT
Më shumë
Më shumë
Më shumë
Më shumë

Të nderuar Anëtarë të Fondit të Pensionit,

 

Në këtë 10 vjetor të veprimtarisë së fondit të pensionit “Credins Pension”, kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë që tarifa e administrimit është ulur nga 2.4% në masën 2% në vit e vlerës neto të aseteve të Fondit, duke ndikuar në një kthim më të mirë për anëtarët e fondit të pensionit.

Aplikimi i tarifës së re fillon nga data 15 Dhjetor 2021!

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Credins Invest