Raporte te Shoqerise Administruese

Data Titulli i Raportit
31.12.2018 Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2017 Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2016 Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2015 Pasqyrat financiare te audituara të Shoqerise Administruese pdf
31.12.2014 Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2013 Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2012 Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese pdf
31.12.2011 Pasqyrat financiare të audituara të Shoqërisë Administruese pdf

This post is also available in: English