Fondi Investimit Credins Premium shënon 2 vjetorin e licensimit

Credins Invest shënon 2-vjetorin e licensimit të Fondit të Investimit CREDINS PREMIUM nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. CREDINS PREMIUM ka arritur 1.3 miliard asete në menaxhim, një të ardhur nga data e themelimit prej 16.5%.

Na vizitoni në website tonë për informacione të mëtejshme: http://www.credinsinvest.com dhe pranë degëve të Bankës Credins  për të kryer investimin tuaj.

Credins Premium! Koha për të investuar ndryshe!